Girdi yapan Önder Yıldırım

UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETME SUÇU’NUN, BAŞKASI İLE BİRLİKTE KULLANMA FİİLİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETME SUÇU’NUN, BAŞKASI İLE BİRLİKTE KULLANMA FİİLİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ – UYUŞTURUCUNUN BİRLİKTE KULLANILMASI KARİNESİ Av. Önder İbrahim Yıldırım Türk Ceza Kanunu m.188’de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” düzenlenmektedir. Buna göre; “Madde 188- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan […]